กิจกรรม Workshop เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 บริษัท โก กรีน ซีเคียวริตี้ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Workshop ขึ้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ทางเราขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ